Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Enemmän ja parempaa aikuiskoulutusta - hallituksen kasvusuunnitelmassa lisäpanostuksia aikuiskoulutukseen

Tanska on osa kansainvälistä talousjärjestelmää ja globaaleja työmarkkinoita, mikä asettaa sekä yrityksille että työntekijöille paljon vaatimuksia. Työntekijöiden osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää tuotannon ja työpaikkojen säilymiselle Tanskassa. Hallituksen kasvusuunnitelmaan sisältyy päätös sijoittaa noin 75 miljardia Tanskan kruunua vuoteen 2020 mennessä yritysten tukemiseen ja työpaikkojen lisäämiseen.

Hallitus on solminut Venstren, tanskalaisen kansanpuolueen, liberaalin liiton ja konservatiivisen kansanpuolueen kanssa osasopimuksen, jossa painotetaan muun muassa työntekijöiden osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä. Osapuolet sopivat, että kaudelle 2014 - 2017 aikuis- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen ja lisäämiseen varataan miljardi kruunua. Panostuksen avulla pyritään nostamaan työvoiman osaamistasoa ja tukemaan työpaikkojen kehittymistä ja säilymistä Tanskassa. 

Lisätietoa kasvusuunnitelmasta (tanskaksi): HTML

Linkki osasopimukseen: HTML

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Ammattikoulutuksen laadun kehittämistä pohditaan

Ammattikoulutukseen hakeutuu liian vähän nuoria, ja liian moni heistä keskeyttää opinnot. Tästä syystä Tanskan hallitus asetti vuonna 2012 ammattikoulutuskomitean, johon kuuluu jäseniä mm. työmarkkinajärjestöistä, kunta- ja aluehallinnon keskusjärjestöistä, lapsi- ja opetusasioiden ministeriöstä sekä valtiovarainministeriöstä.

Komitea luovutti lokakuussa 2012 hallitukselle osaraportin, joka sisälsi joukon suosituksia. Raportti toimi pohjana laajalle poliittiselle sopimukselle, jonka otsikko on "Parempaa ammattikoulutusta ja vahvempi koulutustakuu". Nyt komitea on saattanut valmiiksi työnsä toisen osan, mutta sen jäsenet eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen yhteisten suositusten muotoilusta. Ugebrevet A4 -lehden mukaan komitean jäsenten välillä ja poliittisten puolueiden välillä on poliittisia näkemyseroja.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Ministeriön kotisivut | Ugebrevet A4

Koulutuksen arviointilaitos EVA on tekemiensä arviointien ja analyysien pohjalta määritellyt viisi keskeistä ammattikoulutuksen haastetta. Lue lisää aiheesta (tanskaksi): HTML

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Kansalaiskeskustelua Bornholmissa 13. - 16. kesäkuuta 2013

Bornholmin Allingessa järjestetään tänä vuonna kolmatta kertaa kansalaistapaaminen Folkemødet. Tapahtuma on voittoa tavoittelematon, ja se järjestetään Bornholmin aluehallinnon tuella. Tapahtuman päätavoitteena on tukea tanskalaista demokratiaa ja keskustelua. 

Lisätietoa aiheesta ja ohjelma:
www.brk.dk/folkemoedet/Sider/Folkemoedet.aspx

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielen opetukseen uusi sähköinen palvelu

Opetushallitus on hallinnoinut vuosina 2008–2013 Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanketta, jossa on tuotettu maahanmuuttajille tarkoitettu uusi oppimisympäristö. Sen avulla maahanmuuttajat voivat opiskella suomen tai ruotsin kieltä avoimessa oppimisympäristössä internetissä.

Oppilaitokset voivat hyödyntää materiaalia opetuksessaan ja viedä sen omille oppimisalustoilleen ja siten esimerkiksi seurata opiskelijoidensa edistymistä. Palvelun sisältämien työkalujen avulla opettajat voivat myös muokata materiaalia opiskelijoille ja opiskelijaryhmille sopiviksi.
Palveluun tuotettu opiskelumateriaali on monipuolista ja soveltuu sekä arki- että työelämässä tarvittavan kielitaidon opiskeluun. Lisäksi palvelu sisältää osiot luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun ja kielitaidon testaamiseen.

Lähde: Oph.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi

Suomelle uusi opetusministeri

Sosialidemokraatit päättivät ministerivaihdoksista kesken hallituskauden. Uudeksi opetusministeriksi nimitettiin kansanedustaja, valtiotieteiden maisteri Krista Kiuru (sd).

Krista Kiuru siirtyy opetusministeriksi asunto- ja viestintäministerin tehtävästä. Kiuru on toisen kauden kansanedustaja. Ennen kansanedustajaksi valitsemistaan Kiuru on työskennellyt muun muassa opettajana ja opinto-ohjaajana.
Opetusministeri Kiuru vastaa opetus- ja kulttuuriministeriössä koulutus- ja tiedepolitiikasta.

Lisää aiheesta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi

Iceland

Islantilainen tutkintojen viitekehys julkistettu

Yliopistoja, toisen asteen oppilaitoksia ja aikuiskoulutusta koskevassa lainsäädännössä määritellyt tutkinnot on nyt liitetty lain nojalla taitotasoihin. Islantilainen tutkintojen viitekehys on julkaistu opetussuunnitelmassa sekä korkeakoulutusta ja yliopistotutkintoja koskevassa ohjeistuksessa.

Tasoluokituksen tehtävänä on varmistaa opinnoissa edistyminen ja ohjata koulutustoimijoita koulutuskuvausten, koulutusohjelmien ja opetussuunnitelmien laadinnassa. Lisäksi tasoluokitus antaa tietoa mm. opiskelijoille, oppilaitokselle ja työelämätahoille tutkintoihin edellytettävistä tiedoista ja taidoista ja motivoi jatko-opintoihin. Tasoluokitus on sopeutettu eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen.
Islannin opetusministeriö on pyytänyt islantilaisesta tutkintojen viitekehyksestä arvioita yliopistoilta, toisen asteen oppilaitoksilta, ammattikoulutusneuvostolta, aikuiskoulutuksen tarjoajilta sekä työelämäjärjestöiltä. Arviot tulee toimittaa viimeistään 14. kesäkuuta.

Lisää aiheesta islanniksi:
www.menntamalaraduneyti.is/menntamal/haefnirammi/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Vankilaopetus

Päättyneellä kevätlukukaudella 59 vankia kahdessa islantilaisessa vankilassa suoritti opintoja Sørlandetin toisen asteen oppilaitoksessa. Vangit suorittivat yhteensä 162 opintopistettä.

Sørlandetin oppilaitos on viime vuosina vastannut Hraunin ja Sognin vankiloiden vankilaopetuksesta, mutta opetus toteutetaan joko etäopintoina tai vankiloissa. Kahdeksan opettajaa on pitänyt tunteja vankiloissa, ja suurempi joukko opettajia on osallistunut etäopetuksen toteuttamiseen. Lisäksi vankilaopetuksen parissa työskentelee opintopäällikkö ja opinto-ohjaaja. Vangit saivat suorittamistaan kursseista erinomaisia tuloksia.

Lisää aiheesta islanniksi:
www.sunnlenska.is/frettir/12193.html

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Osallistujamäärä sivistysliittojen kursseilla nousi

Norjan sivistysliittojen vuoden 2012 kurssitilastot julkistettiin 4. kesäkuuta. Niiden mukaan kurssien osallistujamäärä oli kasvanut 7000:lla oli edellisvuoteen verrattuna. Eniten kurssilaisten määrää kasvatti sivistysliitto Funkis, johon kuuluu 57 vammaisten, kroonisesti sairaiden ja heidän omaistensa jäsenjärjestöä. Heidän kursseilleen osallistui 6600 osallistujaa enemmän kuin 2011!

- Sivistysliittojen järjestämää vapaaehtoissektorin koulutusta aliarvostetaan norjalaisessa koulutusjärjestelmässä, totesi opetusministeri Kristin Halvorsen taannoin pitämässään puheessa. Taide- ja käsityöaineet säilyttivät paikkansa suurimpana aineryhmänä myös vuonna 2012: 51,9 % kursseista kuului tähän ryhmään. Eniten lisäystä oli terveys- ja sosiaalialan kursseissa: 10 000 oppituntia eli 9 %. Alueellisesti tarkasteltuna Norjan pohjoisin lääni Finnmark erottuu muista. - Finnmarkissa on paljon osaamishaasteita, ja siellä osallistujamäärä kasvoi ilahduttavasti 20 %:lla, toteaa Vofon pääsihteeri Sturla Bjerkaker.

Lisätietoja tilastoista Vofon sivuilla ja Statistisk Sentralbyrån sivuilla (norjaksi)

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

100 vuotta naisten äänioikeutta

11. kesäkuuta 2013 Norjassa juhlitaan sitä, että tasan sata vuotta aiemmin naiset saivat oikeuden äänestää yhdenvertaisina miesten kanssa. Merkkipäivää juhlistetaan monin tavoin.

Norjan elinikäisen oppimisen virasto Vox valmistaa yhteistyössä TV2:n kanssa ilmaisen äänioikeusaiheisen teemalähetyksen käytettäväksi norjanopetuksessa. Lähetyksessä käsitellään yleisen äänioikeuden taustoja ja historiallista kehitystä ja sen merkitystä nykypäivän tasa-arvolle. Lisäksi luodaan katsaus muiden maiden tasa-arvotilanteeseen. Norjan sivistysliittojen kattojärjestö Vofo järjestää seminaarin, jonka otsikkona on Naiset, valta ja tieto. Seminaarin pääpuhuja on Torild Skard, merkittävä naispoliitikko, pedagogi, psykologi, entinen parlamenttiedustaja ja entinen Unescon naiskysymyksistä vastaava johtaja.
Äänioikeuden merkkipäivää vietetään koko Norjassa monenlaisten tapahtumien merkeissä. Juhlajärjestelyjä koordinoi lapsi-, tasa-arvo- ja inkluusioasioista vastaava ministeriö.

Lisää aiheesta (norjaksi): www.stemmerettsjubileet.no/

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

Sweden

Ehdotuksia opettajien ammatin tukemiseksi

Opettajan ammattitaito ja opetuksen laatu ovat ne tekijät, jotka lopulta ratkaisevat, miten paljon oppilaat koulussa omaksuvat. Opettajan ammatti on tärkeä ammatti. Ruotsin valtio, opettajajärjestöt, kuntien ja maakäräjien edunvalvontajärjestö ja vapaakoulujen keskusliitto kokoontuivat keskustelemaan seuraavista ehdotuksista opettajan ammatin vahvistamiseksi:

Opettajien palkan korottaminen, urapalvelut, hallinnollisten tehtävien vähentäminen, laillistaminen ja pätevöityminen, korkeammat pääsyvaatimukset mm. opettajankoulutukseen, soveltuvuuskoe opettajankoulutukseen, didaktiikan vahvistaminen, harjoittelukoulujen perustaminen opettajaharjoittelujen suorittamista varten, harjoittelun kehittäminen opettajaharjoittelijoiden seurannan, arvioinnin ja testauksen osalta, vastavalmistuneiden perehdytysvuoden kehittäminen, koulututkimuksen laitoksen perustaminen. 

Aiheesta lisää (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/16839/a/218601

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Tutkimusrinki - polku oppilaitoksen osaamisen kehittämiseen

Tutkimusrinki on koulun ja yliopiston välinen yhteistyön muoto, jonka tavoitteena on löytää vastauksia opettajien kysymyksiin. Se voi toimia keinona kehittää osaamista ja saada aikaan kehitystyötä koulussa. Tämä käy ilmi tuoreesta raportista jonka ovat laatineet ruotsi toisena kielenä -oppiaineen yliopistonlehtori Tore Otterup sekä ruotsi toisena kielenä -oppiaineen yliopistonopettajat Sören Andersson ja Ann-Marie Wahlström.

Raportilla on useita tavoitteita. Siinä pyritään kuvailemaan, mikä tutkimusrinki on ja miten sen on tarkoitus toimia, sekä esittelemään tämän työskentelymuodon historiallista taustaa. Raportti sisältää myös tiivistelmät kahdesta maisterintutkielmasta, joita kirjoitettaessa tutkimusringit olivat käytössä Falköpingin kunnan aikuiskoulutustoiminnassa. Lopuksi raportti myös esittelee Falköpingin opintokeskuksessa toteutettujen tutkimusrinkien tuloksia.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): Svenska.gu.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Uusi ateriaekologin tutkinto Örebron yliopistossa

Ensimmäinen vuosikurssillinen ateriaekologeja on valmistumassa Örebron yliopistosta. Opiskelijat ovat suorittaneet ainutlaatuisen ruoka-alan koulutuksen, jonka keskipisteessä on ruuan käsittely, ja heistä tulee eräänlaisia oman alansa pioneerejä.

- Ateriaekologin koulutusohjelmassa opitaan tarkastelemaan koko elintarvikeketjua maasta pöytään ja sieltä itse ateriakokemukseen, kuvailee Jesper JohanssonGrythyttanin ravintola- ja hotellialan korkeakoulun ohjelmavastaava. Koulutusohjelman vahvuutena on kokonaisvaltainen näkökulma - siinä käsitellään niin tuotantoa, ekologisuutta ja kestävyyttä kuin kulinaarisia ja eettisiä näkökohtia. Koulutusohjelma tarjoaa kokonaisvaltaista osaamista, joka tähän mennessä on puuttunut alan koulutustarjonnasta mutta jota tarvitaan yhä enemmän.

Lisätietoa (ruotsiksi): Mynewsdesk.com

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Uusi tiedepuisto avattu Torshavniin

Tutkimuskeskus Inovaksi nimetyn tiedepuiston avajaisia vietettiin 31. toukokuuta. Inova, jonka nimi viittaa innovaatioihin ja uudenlaiseen ajatteluun, tarjoaa puitteet monitieteiselle ja liiketoimintasuuntautuneelle tutkimukselle.

Inova on hanke, joka toimii foorumina julkisen ja yksityisen tutkimustoiminnan - tutkimuslaitosten, yliopistojen sekä elinkeinoelämän - välisen yhteistyön tiivistämiselle. Inovan toimintaan osallistuvat muun muassa Färsaarten suurimmat kalastusalan yritykset, viranomaiset, Färsaarten yliopisto sekä muita tutkimuslaitoksia. 

Lisää aiheesta fäärin kielellä:
Oljan.fo, Gransking.fo ja Setur.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Korkeakoulutus mukana kulttuurin yössä

Perjantaina 7. kesäkuuta järjestettiin Torshavnissa kulttuurin yö. Runsas kulttuuriohjelma houkutteli pääkaupunkiin tuhansia ihmisiä, ja tapahtuman järjestämiseen osallistui myös Färsaarten yliopisto.

Yliopiston opinto-ohjaajatiimin suunnittelemaan ohjelmaan kuului lyhyitä tietoiskuja opintomahdollisuuksista ja luovista koulutushankkeista, opiskelijoiden pitämiä alustuksia ja musiikkiesityksiä sekä opettajaksi opiskelevien käsitöiden esittelyä. Ohjaajatiimi tarjosi myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen.
Syyslukukaudella yliopistossa alkaa uusia koulutusohjelmia, kuten energia- ja ympäristöinsinöörin alempi korkeakoulutututkinto, oikeustieteen maisterin tutkinto sekä opinto- ja ammatinvalinnanohjauksen maisterin tutkinto.

Lisää kulttuurin yöstä sekä uusista koulutusohjelmista (fäärin kielellä).

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Meeqqerivitsialak kouluttaa päiväkotien henkilöstöä koko Grönlannissa

Meeqqerivitsialak, eli "hyvä päiväkoti" toteuttaa parhaillaan viimeistä vaihetta prosessista, jonka päämäräänä on päiväkotien perustaminen Grönlantiin: päiväkotien työntekijöiden täydennyskoulutusta.

Prosessin ensimmäinen vaihe oli uusi lainsäädäntö, joka astui voimaan 1.1.2009. Tätä ennen toimintaperiaatteita oli testattu useiden kaupunkien päiväkodeissa. Lisäksi sosiaalipedagogin koulutusohjelmaa oli arvioitu, se oli muutettu alemmaksi korkeakoulututkinnoksi ja avattu päiväkotiapulaisen tutkinnon suorittaneille.    
Meeqqerivitsialak perustettiin vuonna 2007, neljä vuotta Atuarfitsialakin eli "hyvän peruskoulun" perustamisen jälkeen. Molempien toiminta perustuu seitsemään perusperiaatteeseen, joiden pohjana ovat Vygotskyn teoriat: 1) yhteinen, tuottava oppiminen, 2) kielen, lukemisen ja kirjoittamisen kehittäminen, 3) yhteyksien luominen, 4) monimutkainen ajattelu, 5) oppimisdialogi, 6) mallintaminen ja 7) lasten ehdoilla tapahtuva toiminta. Kulttuuria ja paikallisyhteisöä käytetään lapsen ja oppilaan kehittymisen pohjana.  
 
KNR on julkistanut vuonna 2010 valmistuneen kolmiosaisen dokumentin, joka käsittelee Meeqqerivitsialakia ja sen työntekijöiden kehittymistä. Dokumentti on tekstitetty tanskaksi, alla linkit osiin.

Osa 1
Osa 2
Osa 3

Lisää Meeqqerivitsialakista: Nanoq.gl

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Sosiaalipedagoginen seminaari järjesti kurssin

Ilulissatin täydennyskoulutuskeskuksessa pidettiin taannoin Grönlannin sosiaalipedagogisen seminaarin järjestämä ADHD- ja autismikurssi, jolle osallistui 30 autistien ja ADHD-ihmisten kanssa työskentelevää henkilöä eri puolilta Grönlannin rannikkoa.
Kurssin tarkoituksena oli saavuttaa yhteinen ymmärrys ADHD:n ja autismin kirjon teoreettisesta viitekehyksestä. Kurssilla keskityttiin tietoon, josta osallistujille olisi hyötyä myös jatkossa. Käsiteltyjä aiheita olivat mm. yhteistyöpohjaiset ratkaisumallit, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, vanhempien opettaminen, motivaatio ja konfliktien ymmärtäminen.
Opetussisältöihin kuului mm. diagnoosimäärittelyjä, yhteiskunnallisen aseman ja yhteiskunnan näkemysten pohdintaa, diagnostisoinnin, hoidon ja lääkehoidon perusteita, psykologisia selitysmalleja, teorian ja käsitteiden esittelyä ja pohdintaa, sosiaalista historiaa, sarjakuvakeskustelua sekä kognitiivisia pedagogisia metodeja, kuten KAT-kassi.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Europe

Tanskalainen eurooppalaisen aikuiskasvatusjärjestön johtoon

Tanskan vapaan sivistystyön kattojärjestön Dansk Folkeoplysnings Samrådin puheenjohtaja Per Paludan Hansen on valittu johtamaan Euroopan aikuiskasvatusliittoa EAEA:ta. "Kriisiaikana meidän alallamme on entistä suurempi merkitys demokraattisen kansalaisuuden tukijana ja ekstremismin vastustajana", Hansen totesi EAEA:n (the European Association for the Education of Adults) yleiskokouksessa. Hansen toimi EAEA:n hallituksessa kaksi kautta ennen valintaansa puheenjohtajaksi, eikä hänellä ollut vastaehdokkaita.

Lisää aiheesta suomeksi Sivistyksestä.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

NMR

Tanskalainen UI uusi Nordplus-ohjelman pääkoordinaattori

Tanskan yliopistojen kansainvälisyysasioiden virasto Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) ottaa haltuunsa Nordplus-ohjelman pääkoordinaattoriuden kaudella 2014 - 2016. Vuodesta 2008 tehtävää on hoitanut norjalainen SIU, Senter for internasjonalisering av utdanning.

Lisätietoja: www.nordplusonline.org

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

NVL

Konferenssi oppimisympäristön merkityksestä aikuisten oppimiselle

Oletko jo ilmoittautunut konferenssiin oppimisympäristön merkityksestä aikuisten oppimiselle ja motivaatiolle? Paikkoja on vielä jäljellä, ja viimeinen ilmoittautumispäivä on 1. syyskuuta 2013.

Ajankohta: 24. - 26.10.2013.
Aihe: Pohdimme arkkitehtonisen ja pedagogisen oppimisympäristön merkitystä aikuisten motivaatiolle ja  oppimiselle.
Kohderyhmä: oppilaitosten johto, virkamiehet ja poliitikot sekä muut ammattiryhmät, joita kiinnostaa aikuisten oppiminen Pohjoismaissa.
Paikka: VUC Sønderjylland -aikuiskoulutuskeskuksen Haderslevin yksikkö, Haderslev, Tanska

Lisää aiheesta pohjoismaisilla kielillä NVL:n Kalenterisivulla.

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen pohjoismainen laatuohjelma - kehityshanke 2012 - 2013

Pohjoismaiden välillä on suuria eroja siinä, mitten aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AOT) on organisoitu ja kuinka vakiintunut sen asema on. On kuitenkin kaikkien etu, että AOT-työ on hyvälaatuista. AOT:n laadunvarmistus on korkealla tärkeysjärjestyksessä kansallisella tasolla, pohjoismaisella tasolla ja EU:n tasolla.

Pohjoismaissa on Nordplus-hankkeen ensimmäisen vaiheen puitteissa dokumentoitu AOT:tä.  Hankkeen toisessa vaiheessa tehtiin laatutyön malli. Malli koostuu kahdeksasta tekijästä, joiden keskiössä on yksilö. NVL:ään kuuluva AOT-verkosto on toiminut hankkeen johtoryhmänä.
Malli esiteltiin pohjoismaisessa konferenssissa, joka pidettiin Ruotsin kouluvirastossa 29. toukokuuta. Mallin esittelemisen lisäksi kanadalainen tutkija Joy Van Kleef piti esityksen ja lopuksi keskusteltiin laatumallista. Kaiken kaikkiaan hanke sai hyvin myönteistä palautetta, ja nyt toivotaan, että malli otetaan käyttöön useissa oppilaitoksissa.
Hankkeen puitteissa aloitettua työtä voidaan jatkaa sekä kansallisella että pohjoismaisella tasolla esim. levittämällä mallia eteenpäin ja ehkä seuraamalla oppilaitoksen tai -laitosten tekemää kehitystyötä. Asiantuntijaverkosto pohtii parhaillaan eri mahdollisuuksia.

Aineistoa eri kielillä osoitteessa Viauc.dk

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

DialogWeb

Ohjaus ja integraatio

DialogWebissä voit nyt tutustua grönlantilaiseen näkemykseen opinto- ja uraohjauskonferenssista, joka pidettiin maaliskuussa Göteborgissa. Oslon kesäkuisessa EDEN-konferenssissa, jonka otsikkona oli oppmisen ilo, käsitteli myös ohjausta. DialogWebiin konferenssista kirjoitti sen pääpuhuja Anna Kirah.
Färsaarilla pannaan peliin kaikki taidot, kun kyse on saarille muuttavien ulkomaalaisten osaaamisen hyödyntämisestä. Samoin Ahvenanmaalla hiljattain perustetussa maahanmuuttajien koulutusohjelmassa koulutetaan matkailualan ja elinkeinoelämän tarpeisiin kielitaitoisia auktorisoituja Ahvenanmaa-oppaita, joilla on verkostoja muissa maissa.

Mukavia kesäisiä lukuhetkiä löydät osoitteista www.dialogweb.net ja www.facebook.com/dialogweb

E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi
Mer om: dialogue

RSS
old.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 25.6.2013

NVL:n aloitussivulle

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande