Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Kansanopisto-opiskelulla myönteinen vaikutus opinnot keskeyttäneisiin nuoriin

Tanskan kansanopistoyhdistyksen teettämän uuden tutkimuksen mukaan kansanopisto-opiskelulla on erittäin myönteinen vaikutus nuoriin, jotka ovat jättäneet kesken toisen asteen koulutuksen.

Tulosten perusteella kansanopistossa opiskelu opintojen keskeyttämisen jälkeen
lisää opintojen jatkamisen todennäköisyyttä keskimäärin 17 %:lla. Ammatilliset opinnot keskeyttäneillä luku on jopa 25 - 30 %. Sen sijaan lukio-opinnot keskeyttäneiden osalta kansanopisto-opiskelulla ei ollut vaikutusta. Vaikutukset olivat suurimmat niiden nuorten kohdalla, joiden vanhemmilla on matala koulutustaso. Raportti rahoitettiin Tanskan kulttuuriministeriön hallinnoimista veikkausrahoista.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Ffd.dk
Linkki tutkimukseen: PDF

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Ammattikouluopinnot keskeyttää nyt jo 48 % opiskelijoista

Lukio-opinnot keskeyttäneiden määrä sen sijaan on vakiintunut noin 13 %:iin. Kolme neljäsosaa niistä oppilaista, jotka keskeyttivät opinnot perusjakson ja pääjakson nivelvaiheessa, ei ole missään koulutuksessa. Alle kymmenesosa on aloittanut jonkin toisen koulutusohjelman perusjakson ja vielä harvempi on siirtynyt lukio-opintoihin, työpajatyyppiseen opiskeluun tai korkea-asteen opintoihin.
Tanskan hallitus valmistelee parhaillaan ammattikoulutusuudistusta, joka valmistuu syksyn aikana.

Lue lisää (tanskaksi): Uvm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Ammattikouluopettajille apua vähemmistönuorten opettamisessa

Kaksikielisiä opiskelijoita opetettassa syntyy helposti väärinkäsityksiä. Tämä voi olla yksi syy siihen, että opintojen keskeyttäminen on huomattavasti yleisempää maahanmuuttajataustaisten poikien keskuudessa. Melkein puolet kaikista ammattikoulujen opiskelijoista keskeyttää opinnot, mutta maahanmuuttajataustaisista pojista vain kolmasosa suorittaa opinnot lopppuun.

Nyt opettajat voivat hakea ideoita ja vinkkejä uudesta vihkosesta, jonka on laatinut Tanskan opetusministeriössä toimiva opintojen keskeytyksiä ehkäisevä työryhmä. Julkaisun otsikko on "Hyviä neuvoja sinulle, joka opetat kaksikielisiä opiskelijoita ammattioppilaitoksessa".
Siinä vähemmistötaustaiset ammattiin opiskelevat nuoret kertovat kokemuksistaan ja opettajiin suuntautuvista odotuksistaan  sekä antavat hyviä vinkkejä liittyen siihen, miten ammattiopettajat voivat edistää myönteistä vuoropuhelua.

Linkki vihkoseen (tanskankielinen): Bfau.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Ei-länsimaisten työntekijöiden vaikeampi palata sairauslomalta takaisin

Länsimaiden ulkopuolelta kotoisin olevan maahanmuuttajan on vaikeampaa palata työelämään sairasloman jälkeen kuin kantatanskalaisten työntekijöiden. Siksi neljän kunnan työvoimatoimistossa on kokeiltu uusia keinoja lähentää tätä ryhmää työelämään.

Kuntiin ja alueisiin liittyvää tutkimusta tekevä tutkimuslaitos KORA on arvioinut hankkeen. Arvion mukaan ei ole olemassa mitään yksinkertaista tapaa saada tätä ryhmää kiinnittymään pysyvästi työelämään. Neljässä kunnassa hyviä tuloksia kuitenkin saatiin muun muassa lisäämällä henkilökohtaisia tapaamisia, määrittelemällä osatavoitteita, keskittymällä yksilöiden vahvuuksiin eikä ongelmiin ja
lisäämäällä kotoutusviranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Sen sijaan henkilön määritteleminen osittain työkykyiseksi ja työharjoittelu eivät olleet kovin hyödyllisiä keinoja.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Kora.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä odotetaan tiiviimpää yhteistyötä

Opetushallitus kannustaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tiivistämään alueellista yhteistyötä sekä keskenään että paikallisen elinkeinoelämän ja hallinnon kanssa. Suunnitelmallisen yhteistyön ja työnjaon tarkoituksena on sovittaa paikalliset tarpeet vahvemmin yhteen valtakunnallisten tavoitteiden kanssa.

Opetushallitus on laatinut suunnittelumallin ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen alueellisen kehittämisen tueksi. Ammatillisen koulutuksen alueellisella kehittämissuunnitelmalla halutaan edistää yhteistyötä, joka huomioi alueelliset sivistys- ja elinkeinostrategiat, alueelliset työvoima- ja koulutustarpeet sekä alueellisten toimijoiden asiantuntemukset. Yhteisten kehitystavoitteiden suunnittelun avulla myös eri rahoituslähteitä voitaisiin käyttää tehokkaammin.

Lue lehdistötiedote: www.oph.fi/lehdistotiedotteet/2013/045
Kehityssuunnitelma: PDF

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi

Työelämäosaamista vahvistetaan ammattikorkeakouluissa

Hallitus esittää lisäbudjetissaan 10 miljoonan euron lisärahoitusta ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisen opetus-, tutkimus- ja kehitystyöhön. Tarkoituksena on mm. vauhdittaa asiantuntijavaihtoa työelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välillä.

Lisärahoitus on suunnattu erityisesti teollisuus- ja palvelusektorille sekä hyvinvointipalveluiden alalle. Tämä edellyttää ammattikorkeakouluilta toimintaan pätevöitynyttä henkilöstöä, vahvemmin koulutukseen sidoksissa olevaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä laajaa ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja työelämän välistä asiantuntijavaihtoa.

Lisää aiheesta opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtiovarainministeriön sivuilla. 

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi

Iceland

Lisärahoitusta aikuiskoulutukselle

Syyskauden 2013 alussa Islannin opetuksesta, tutkimuksesta ja kulttuurista vastaava ministeriö myönsi 235 miljoonaa Islannin kruunua ylimääräistä rahoitusta aikuisten oppimiseen. Rahoitus liittyy kampanjaan, jonka otsikkona on "opinnot ovat mahdollisuus". Kampanjan pohjana toimivat ehdotukset on kehittänyt työryhmä, johon kuuluu jäseniä useista ministeriöistä, kaikista parlamenttipuolueista, työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä sekä opiskelijajärjestöistä.

Kampanjan rahoituksen takasi jo Islannin edellinen hallitus yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa vuoden 2011 tariffisopimusten yhteydessä. Tämän ansiosta koulutusala saa käyttöönsä yhteensä 7 miljoonaa kruunua kolmelle vuodelle jaettuna. Lisärahoitus on tarkoitettu erityisesti hyväksytyille koulutustoimijoille ja Työelämän koulutuskeskuksen yhteistyökumppaneille sertifioitujen opintojen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen järjestämiseen. Kymmenen koulutuksen järjestäjää haki yhteensä 223:a miljoonaa kruunua. Koulutusrahaston hallitus myönsi niille yhteensä 203 miljoonaa kruunua.
Suuri osa varoista oli tarkoitettu erityisesti tietyn koulutusmuodon opiskelijamaksujen pienentämiseen. Kyseessä oleva koulutusmuoto on suunnattu yli 23-vuotiaislle aikuisille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa. Tämä vaativa koulutusohjelma voi toimia pohjana yliopistojen valmistaville opinnoille.

Aiheesta lisää islanniksi: www.youtube.com/watch?v=cDO3Orza6m8

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Norjaan tulossa uusi hallitus

Istuva punavihreä hallitus menetti enemmistön 9. syyskuuta pidetyissä Norjan valtiopäivävaaleissa, ja edessä on hallituksen vaihdos. Hallitustunnustelut ja neuvottelut ovat käynnissä konservatiivinen høyre-puoleen, oikeistopopulistisen edistyspuolueen, liberaalin venstre-puolueen ja kristillisen kansanpuolueen välillä, ja uusi hallitus noussee valtaan lokakuun puolivälissä. Toistaiseksi on vaikeaa ennustaa, mitä seurauksia vallanvaihdoksella tulee olemaan aikuiskasvatuskentälle.

- Odotettavissa kyllä on, että perustaitojen opetus työelämässä -ohjelma jatkuu ja mahdollisesti laajenee, uskoo Sturla Bjerkaker, aikuisten oppimisen kattojärjestö Voksenopplæringsforbundetin pääsihteeri. Sen sijaan norjan kielen opetukseen ja siihen oikeutettujen asemaan saattaa tulla muutoksia. Sama koskee kansanopistojen, verkko-oppilaitosten ja sivistysliittojen taloudellisia toimintaedellytyksiä. - Tilanne selkiytyy, kun selviää mitkä puolueet tulevat mukaan hallituskoalitioon, Bjerkaker sanoo. - Hallitusohjelma antaa aikanaan lisää signaaleja, ja joulukuussa, kun ensimmäinen valtionbudjetti julkistetaan, tiedämme vielä enemmän, hän toteaa.

Vaalitulos (norjaksi): http://valg.nrk.no/valg2013/valgresultat

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

28 miljoonaa kruunua tutkimukseen

Norjan tutkimusneuvosto on myöntänyt neljälle tutkimuslaitokselle varoja aikuisten oppimisen tutkimukseen. Kaikki neljä hyödyntävät tutkimustyössä 8. lokakuuta valmistuvasta ensimmäisestä PIAAC-tutkimuksesta saatavaa aineistoa. Neljästä tutkimuksesta kaksi - NIFU:n sekä Stord/Haugesundin korkeakoulun tutkimukset - keskittyy Pohjoismaihin.

Rahoitusta saaneet laitokset ovat NIFU (pohjoismainen innovaatioiden, tutkimuksen ja koulutuksen tutkimuslaitos), Fafo (riippumaton, yhteiskunnalliseen tutkimukseen keskittyvä tutkimussäätiö), Stord/Haugesundin korkeakoulu sekä taloudellinen tutkimuskeskus Senter for økonomisk forskning.

Lisää aiheesta (norjaksi): Vox.no

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

FuN – joustavan koulutuksen liitto

Fleksibel utdanning Norge – eli FuN – on Norjan etäopetuksen ja joustavan koulutuksen liiton uusi nimi. Uutta nimeä ja uutta profiilia juhlistettiin 10.9. pidetyllä nimijuhlalla.

FuN näkee edessään tulevaisuuden, jossa tarpeemme oppia uutta kasvaa jatkuvasti samalla kun haluamme hallita itse oppimiseen  käyttämäämme  aikaa. – Yhä parempi teknologia, sosiaalinen media ja tehokkaan ajankäytön tarve luovat suuria mahdollisuuksia jäsennetyn mutta joustavan oppimisen ja koulutuksen  kehittämiselle, FuN:in johtaja Torhild Slåtto toteaa.

Lue lisää FuNin nettisivuilta: LINKKI

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

Sweden

Kansanopistot voimavarana vastatulleiden kotouttamisessa - uusi panostus 2014 - 2017

Hallitus haluaa hyödyntää kansanopistojen osaamista rahoittamalla Ruotsiin vasta saapuneille maahanmuuttajille suunnattuja uusia kursseja. Vuoden 2014 budjettiesityksessä hallitus antaa työvoimaviranomaisille tehtäväksi maksaa kulukorvauksia kansanopistoille, jotka järjestävät erityisesti vastatulleille maahanmuuttajille suunniteltuja kursseja.

- Meistä on hyvin myönteistä, että hallitus näkee kansanopistot tärkeänä voimavarana yhteiskunnassa, sanoo Britten Månsson-Wallin, Folkbildningsrådetin (kansansivistysneuvosto) pääsihteeri.
- Kansanopistot ovat pian 150 vuoden ajan auttaneet sukupolvea toisensa jälkeen työelämässä, opinnoissa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa.
Tämä panostus antaa niille entistäkin paremmat valmiudet vastata aikamme suureen integraatiohaasteeseen, toteaa tasa-arvoministeri ja apulaisopetusministeri Maria Arnholm. Uusi kansanopistopanostus toteutetaan vuosina 2014 - 2017, ja rahoituksen kokonaismäärä on 260
miljoonaa kruunua.

Lue lisää aiheesta (ruotsiksi): Folkbildning.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ministeriön asialistalla

Uusi AOT-mietintö luovutettiin opetusministeri Bjørn Kalsølle opetus- ja kulttuuriministeriössä 23. elokuuta.

Mietinnön on laatinut moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu edustajia muun muassa ministeriöistä, työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä ja ammattioppilaitoksista. Työryhmän koordinaatorina ja puheenjohtajana toimi Eyðun Gaard, "Ammattikoululutuskonttorin" johtaja ja NVL:n AOT-asiantuntijaverkoston jäsen.
Mietinnön päätavoitteena on antaa päättäjille tietoa siitä, miten Färsaarille voidaan luoda järjestelmä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista sekä osaamisen kehittämistä varten. Työryhmä keskittyy mietinnössään erityisesti aikuisiin, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.
Tavoitteena on, että toimenpiteet voidaan aloittaa kesällä 2014.

Lisää aiheesta (fäärin kielellä): LINKKI

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Suuri päivä Färsaarten opinto- ja uraohjaukselle

Syyslukukauden alkaessa elokuun lopussa 42 opiskelijaa aloitti Färsaarten yliopiston uudessa opinto- ja uraohjauksen koulutusohjelmassa. Maisterin tutkintoon johtava ohjelma on suunniteltu suoritettavaksi osa-aikaopintoina monimuoto-opiskelun muodossa.

Opiskelijoiden aloitustapaamisessa 29. elokuuta Färsaarten opinto- ja uraohjaajayhdistyksen puheenjohtaja Hanna Jensen totesi muun muassa, että Färsaarten opinto- ja uraohjaustoimijoille kyseessä oli suuri päivä. Aktiiviset ohjausammattilaiset koulutusalasta riippumatta ovat jo vuosikymmenien ajan peräänkuuluttaneet ohjauksen maisteriohjelmaa tärkeänä uudistuksena koulutuksen ja osaamisen kehittämisen ohjaajien ja palveluiden professionaalistumisen kannalta. Nyt se viimein toteutui.
Maisteriohjelma on sekä paikallisen että pohjoismaisen yhteistyön tulosta. Ohjelman johtaja on Sif Einarsdóttir, Phd, Islannin yliopiston dosentti, joka on myös Nordplus-verkosto VALAn koordinaattori ja kuuluu eurooppalaiseen NICE-yhteistyöverkostoon, jonka tavoitteena on ohjausalan koulutuksen kehittäminen ja ammattimaistuminen koko Euroopassa. Lisäksi maisteriohjelman kouluttajina toimii joukko asiantuntijoita  Färsaarilta ja muualta Pohjoismaista. 

Lue lisää aloitustapaamisesta (fäärin kielellä): LINKKI

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Pohjoisjyllantilaiset koulutusmessut Etelä-Grönlannin vesillä

Kahdeksanpäiväinen koulutus- ja ammattimessutapahtuma Arctic Sea Show järjestettiin 5. - 12. syyskuuta Etelä-Grönlannissa Sarfaq Ittuk -aluksella. Mukana oli nuorille suunnattuja sisäoppilaitoksia ja muita oppilaitoksia Tanskan Pohjois-Jyllannista.
Messulaivan pysähtymispaikkoina olivat Narsarsuaq, Narsaq, Nanortalik, Qaqortoq ja Paamiut sekä viimeisenä Länsi-Grönlannissa sijaitseva Nuuk. Laivassa oli avoimet ovet, ja lisäksi jokaisessa pysähtymispaikassa järjestettiin erilaista toimintaa, kuten tutustumiskäyntejä esimerkiksi elintarvikeoppilaitos INUILIin, Grönlannin merenkulkuoppilaitokseen, useisiin yrityksiin ja Grönlannin itsehallinnon toimipaikkaan. Laivalla pidettiin myös esityksiä muun muassa elinkeinoista ja raaka-aineiden jalostamisesta ja viimeiseksi Arctic Business Networkin kanssa järjestetty verkostotapaaminen.
Arctic Sea Show'n on kehittänyt tanskalaisessa Aalborgin kaupungissa sijaitseva Grönlanti-talo, joka järjesti nämä messut nyt toista kertaa. Ensimmäiset messut järjestettiin vuonna 2011, jolloin messulaiva pysähtyi Keski-Grönlannin paikkakunnilla ja Qeqertarsuaqin eli Diskon saarella.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Urheiluliitolle lisäapua valmentajakursseihin ja johdon kehittämiseen

Grönlannin urheiluliitto GIF ja lentoyhtiö Air Greenland ovat kahdeksan kuukauden tauon jälkeen solmineet uuden sponsorisopimuksen, joka jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Tavoitteena on muun muassa tulla aktiivisesti mukaan tukemaan valmentajakursseja ja seurojen johdon kehittämistä.
Kohderyhmänä ovat grönlantilaiset urheilun harrastajat, valmentajat, seurojen johtajat ja tuomarit, jotka matkustavat kursseille ja kisoihin. Sopimus on tärkeä, sillä maantieteelliset etäisyydet Grönlannissa ovat pitkiä ja matkustaminen on kallista. Sopimus antaa koko Grönlannin urheiluelämälle hyviä kehittymismahdollisuuksia.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Europe

The 2013 Education, Training and Youth Forum

organised by the European Commission will take place on 17-18 October in Brussels.

It promotes the idea of “Working together for Reforms” and emphasises the need for policy makers and key stakeholders to work in partnership, in order to foster the successful implementation of reforms at national and regional level, in particular through the opportunities offered by the new  “Erasmus+” programme. To prepare an open and rich discussion at the Forum, all stakeholders are called upon to take part in the online consultation set up by EUCIS-LLL and make their voice heard.

Please read EUCIS-LLL’s INFONOTE in Erasmus+ and partnerships, and take part in the SURVEY: Erasmus+: new opportunities for partnerships?  before 4 October 2013.

E-post: Antra Carlsen(ät)vox.no

NVL

”Voiko innovointia oppia?”

”Tule hakemaan inspiraatiota oppimisen ja motivaation luomiseen ja oppimaan keinoja edistää yrittäjyyttä ja innovatiivisuutta”. Seminaari Bornholmissa 3. lokakuuta.

Innovointi, yrittäjyys ja oppiminen ovat ajankohtaisia ja korkealle priorisoituja aiheita sekä Tanskan politiikassa että pohjoismaisen politiikan tasolla. Koko Pohjolassa kiinnitetään erityistä huomiota niin kutsuttujen syrjäisten alueiden erityisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. ”Reuna-alueiden” muuttaminen ”edelläkävijäalueiksi” edellyttää uudenlaista ajattelua, kehittämistä ja sektorien, toimialojen ja ammttinimikkeiden rajat ylittävää yhteistyötä.
Bornholm on yksi niistä alueista, joka kokee ”saariyhteisön” haasteet. Samaan aikaan Bornholmissa on paljon erilaista toimintaa, joka avaa saarelle mahdollisuuksia kehittyä ”edelläkäviäjalueeksi”. Tätä kehitystä tukeakseen bornholmilaiset oppilaitokset Designskolen, AOF Ja UCC ovat yhteistyössä NVL-verkoston kanssa  suunnitelleet seminaarin, jonka aiheina ovat innovaatiot, yrittäjyys ja oppiminen. Seminaari on osa pohjoismaista yhteistyöhanketta, johon osallistuvat Bornholmin lisäksi Gotlanti ja Ahvenanmaa.

Lisätietoa ja ohjelma NVL:n kalenterisivulla (tanskaksi).

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26. syyskuuta.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Symposiumi aikuisten peruslukutaidosta

NVL järjestää maanantaina 28. lokakuuta Färsaarilla Torshavnissa symposiumin aiheesta integraatio ja aikuisten peruslukutaito. Symposiumi on suunnattu aikuiskouluttajille, opettajille, tutkijoille, opiskelijoille, viranomaisille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Esitykset pidetään skandinaavisilla kielillä ja englanniksi. Samassa tilaisuudessa esitellään lukutaitoverkosto Alfarådetin julkaisu, jossa luonnehditaan peruslukutaito-opettajan ammatissa tarvittavaa osaamista.
Symposiumi pidetään Torshavnin Østrømissä.

Linkki ohjelmaan: PDF

Elisabeth Holm
E-post: ElisabethH(ät)setur.fo

Monikulttuuriset kohtaamiset ammattimaisessa ohjaustoiminnassa

NVL 2013

Raportin tavoitteena on syventää tietoutta siitä, millaisia käytännön kokemuksia ja käsityksiä opinto- ja uraohjaajilla on monikulttuurisesta ohjaustoiminnasta. Raportissa esitellään ohjaajien omia näkemyksiä parhaista keinoista kehittää omaa osaamista sekä monikulttuurisen ohjaustoiminnan malli. Raportti perustuu kartoitus- ja keskusteluaineistoon, jonka NVL:n ohjausverkosto on koonnut pohjoismaisten aikuisohjaajien kanssa käytyjen keskustelujen ja tapaamisten avulla.

Linkki raporttiin (ruotsinkielinen): PDF

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi

DialogWeb

Elämänlaatu ja parempi itsetunto

ovat esimerkkejä DialogWebin uusimpien artikkelien aiheista.

Akureyrin yliopiston didaktiikan professori Kristín Aðalsteinsdóttir on haastatellut tuoreen teoksensa pohjaksi 20:ta ihmistä, jotka ovat valmistuneet maisteriksi 34 - 61 vuoden iässä. Aðalsteinsdóttir keksi kirjansa aiheen suoritettuaan kasvatustieteiden tohtorin tutkinnon Bristolissa, Englannissa. Aðalsteinsdóttiria haastatteli Þröstur Haraldsson.

Vuonna 2012 valmistuneen tutkimuksen mukaan Tanskan maahanmuuttajien joukossa on paljon ylikoulutettuja. Tanskassa suoritetut opinnot ja Tanskassa hankittu työkokemus ovat ratkaisevia tekijöitä maahanmuuttajien pätevyyttä vastaavan työn löytämisessä.
Lue Tinne Geigerin reportaasi tilanteesta.

Åbo Akademin kasvatustieteiden tiedekunnan tohtoriopiskelija Annika Turunen on kirjoittanut sääjumalien asuinsijoille tekemästään matkasta. Turunen reportoi aiemmin tänä vuonna Islannissa pidetystä pohjoismaisesta aikuiskoulutuskonferenssista, jonka otsikkona oli "Teorian ja käytännön kohtauspaikka".

Työpaikalla tapahtuva täydennyskoulutus voi parantaa henkilöstön osaamisen lisäksi myös itsetuntoa ja saada aikaan halun jatkaa opintoja. Ruotsalaisen ArbetSam-hankkeen päättyessä viime keväänä painotettiin, että myös johdon sitoutuminen henkilöstön kouluttautumiseen
on tärkeää. Marja Beckman tutustui hankkeeseen.

Liekö Pohjoismaissa koskaan ollut saatavilla yhtä paljon aikuiskoulutusta kuin nyt? Lukemattomien eri aihealueiden ja taitojen koulutusta on tarjolla kasapäin. Norjassa ja monessa muussa Pohjoismaassa julkiseen koulutusjärjestelmään kuuluva koulutus on yleensä maksullista. Muutama vuosi sitten internetiin ilmestyi amerikkalaisten yliopistojen järjestämiä ilmaisia verkkokursseja. Ilmiön nimi on mooc, joka on lyhenne sanoista "massive open online course". Torhild Slåtto ilmoittautui kurssille...

Mukavia lukuhetkiä osoitteessa www.dialogweb.fi ja tervetuloa keskustelemaan osoitteessa www.facebook.com/dialogweb

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi
Mer om: dialogue

RSS
old.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 26.9.2013

NVL:n aloitussivulle

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande