Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Kompetensbeskrivning av lärare 

i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska


Description of Teachers´ Competence

in initial and functional literacy for adults with non-Nordic mother tongues


Hva må en profesjonell lærer i grunnleggende literacitet kunne?

Det nordiske alfaråd kan nå legge fram en beskrivelse av den kompetansen som vi mener er nødvendig for en profesjonell lærer. Prosessen har vært omfattende, det har vært faglige diskusjoner mellom medlemmene i alfarådet, vi har innhentet råd fra eksterne forskere, og sist og ikke minst har lærere som har deltatt på den nordiske alfabetiseringskonferansen 2012 gitt verdifulle innspill. Disse innspillene er bearbeidet og tatt inn i teksten. De faglig ansvarlige for utformingen av teksten har vært: Qarin Franker, FD universitetslektor i svensk som andraspråk i Göteborg  sammen med Lilly Christensen,  lærer i dansk som andetsprog, VoksenUddannelsescenter Frederiksberg.

Tilgjengelighet:

Trykt: Kompetansebeskrivelsene er trykt i en brosjyre som vil ha både skandinavisk og engelsk tekst. De vil være tilgjengelige ved konferanser o.l. Hvert land har en kvote.

På alfarådets nettside: Se til høyre


Se också:

Peter Vedels presentation Behörighetskrav, enligt regelverk, för lärere som undervisar inom alfabetiseringsundervisning for voksne indvandrere från Alfarådets konferens 12.9.2011:
PDFKompetensbeskrivning av lärare
För kopiering: PDF

För utskrift med utfall (utanför trycksaksformatet): PDF


Description of Teachers' Competence
For copying: PDF

For printing with bleeds: PDF