Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

PIAAC resultater giver Danmark en kompetencemæssige udfordring

I OECD undersøgelsen PIAAC har Danmark en pæn placering. Danskerne ligger et stykke over gennemsnittet i regning, men derimod undergennemsnittet, når det gælder læsning og IT færdigheder. Omkring 600 000 danskere i alderen 16-65 år har ifølge undersøgelsen mindre gode læsefærdigheder, hvilket ligger under gennemsnittet og er et tilbagefald i.f.t. en tidligere OECD undersøgelse i 1998. I forhold til IT færdigheder er Danmark placeret svarende til OECD gennemsnittet.

Der er i Danmark gode muligheder for at deltage i almen og faglig voksen efter- og videreuddannelse (EVU). Danmark er et af de lande med højst deltagelse i efter og videreuddannelse, men det er vigtigt at sikre et bedre udbytte af undervisningen de kommende år udtaler undervisningsminister Christine Antorini på baggrund af undersøgelsen. Regeringen har afsat en ekstra milliard kr. det kommen år til voksen efter og videreuddannelse for at styrke området.
Undersøgelsen i Danmark er gennemført af SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd.  under ledelse af forskningsleder Anders Rosdahl.

Læs mere på undervisningsministeriets hjemmeside
Download undersøgelsen på SFIs hjemmeside.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Vejledning af etniske iværksættere hos Etnisk Erhvervsfremme har skabt gode resultater

Iværksætterindeks for nydanskere 2013, fremlægger de gode eksempler og resultater, som det nationale videncenter for Etnisk Erhvervsfremme har skabt i løbet af projektperioden 2010-2013. Med tal fra Danmarks Statistik og Etnisk Erhvervsfremmes egen dataopsamling, dokumenterer iværksætterindekset hvordan Etnisk Erhvervsfremmes vejledning virker.

Undersøgelsen viser bl.a., at iværksætteri kan medvirke til at få nydanskere ud af arbejdsløshed og at nydanskere skaber varige job til sig selv og andre. Vejledning er af nydanskere der ønsker at blive iværksættere har effekt og fører til at de starter virksomhed, og der er en samfundsmæssig økonomisk gevinst, ved at nydanskere starter virksomheder.

Læs mere og download rapporten på:
http://startvaekst.dk/etniskerhvervsfremme.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Ny rapport om karrierevejledning på University Colleges

Videncenter for uddannelse og erhvervsvejledning, VUE ,har udgivet en ny rapport om karrierevejledning. Baggrunden er at der er fokus på at professionalisere vejledning og rapportens formål.

I rapporten beskrives en undersøgelse af, hvordan karrierevejledning forstås i UCerne/professionshøjskolerne, hvordan vejledningen praktiseres og organiseres, og hvilke dilemmaer vejlederne oplever i deres praksis.

Rapporten er skrevet af Carla Tønder Jessing og Rita Buhl, og kan downloades både i en dansk og en engelsk udgave på: Vejledning.net

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Studier med arbetslöshetsförmån bidrar till att få arbete

Frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån förbättrar sysselsättningen markant. Om ett halvt år efter studieperioden har drygt 60 procent av dem som studerat med arbetslöshetsstöd fått ett jobb. Frivilliga studier ger bättre resultat än till exempel arbetsmarknadsutbildningen.

Arbetslösa som är minst 25 år har sedan 2010 haft möjlighet att studera på heltid utan att förlora arbetslöshetsersättningen eller arbetsmarknadsstödet. Villkoren för stödda studier är att studierna ger yrkesfärdigheter och att arbets- och näringsbyrån har bedömt att studierna förbättrar den arbetslösa personens möjligheter att få arbete.
Under 2010-2012 inledde drygt 34 800 personer frivilliga studier med arbetslöshetsförmån. Av dem var cirka 800 inflyttade.

Läs mer på Tem.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi

Sparförslag kan stänga tiotals medborgarinstitut

De statliga och kommunala sparåtgärderna kan slå hårt mot medborgarinstituten. Undervisnings-och kulturministeriet föreslår för finansministeriet att statsandelarna till instituten skärs ned med 20 miljoner euro. Det här skulle leda till att kommunerna i sin tur kan spara 15 miljoner euro.

- Vi är oroade speciellt för de små landsbygdsinstituten säger Ann-Maj Björkell-Holm, rektor för Vasa Arbis (Vasa arbetarinstitut). De är ju ofta regionens kulturbärare som dessutom sköter integrationen av invandrare och flyktingar. En minskning av statsandelarna med 20 miljoner motsvarar en stängning av tio stora eller nittio små medborgarinstitut.
I Finland finns det 189 medborgarinstitut. Merparten av instituten upprätthålls av kommunerna.

Läs mer på Yle.fi.

Iceland

Flere islendinger tar etter- og videreutdanning

I 2012 deltok 71.900 islendinger i alderen 16-74 i utdanning, enten i skole eller i opplæring med veileder. Dette utgjør 32,1 % av befolkningen.

Fra 2003 har andelen innbyggere på Island som tar en eller annen form for utdanning vokst.  I 2003 var andelen 28,3 % men var størst 33,1 % i 2006. Når det gjelder den aldersgruppen som er mest aktiv på arbeidsmarkedet, alderen 25 – 64 år, deltok 27,1 % i utdanningsaktiviteter i 2012. Dette er 43 700 personer og har aldri vært flere siden man begynte å registrere deltakelsen på denne måten i 2003.

Mer på Islands statistisk sentralbyrå.

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Ny regjering – ny kunnskapsminister

16. oktober fikk Norge ny regjering. Den nye regjeringen ledes av statsminister Erna Solberg fra Høyre, og er en mindretallsregjering bestående av partiene Høyre og Fremskrittspartiet. Ny kunnskapsminister, med ansvar for voksenopplæring, er Torbjørn Røe Isaksen (35) fra Høyre. Han har sittet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget den siste perioen.

Erna Solberg har tidligere uttalt at noe av det første Høyre skal gjøre når vi de kommer i regjering er å satse skikkelig på etter- og videreutdanning, spesielt for lærere.  Dette blir ett av satsingsområdene for den nye kunnskapsministeren. I regjeringserklæringen de to partiene har lagt fram varsles det også økt innsats for basiskompetanse.

Hele regjeringen finner du på Regjeringen.no
Regjeringserklæringen kan leses her: PDF

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

Sweden

Forskning om svenska civilsamhället

Vetenskapsrådet har inlett ett ramforskningsprogram om civila samhällets utveckling i Sverige och internationellt. Programmet pågår från 1 januari 2011 till 31 december 2015.

Ramprogrammet omfattar 11 beviljade forskningsprojekt med cirka 60 aktiva forskare vid nio olika universitet och högskolor runt om i landet. Dessutom har fyra projekt beviljats projektbidrag för behovsorienterad forskning om civilsamhället. Ett av dessa forskningsprogram är "Europeiseringen av det svenska civilsamhällets organisationer", där forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner undersöker hur EU påverkar det svenska civilsamhället och frivilliga organisationer som företräder marginaliserade grupper (t.ex. fattiga, hemlösa, papperslösa).

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/12194/a/225737

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Karriär i fokus för ny rapport

Viktiga, meningsfulla och roliga arbeten. Schyssta arbetsvillkor och goda framtidsutsikter. Men dåliga karriärmöjligheter. Så ser unga på välfärdssektorns jobb. Varför? Och vad kan göras åt det? Rapporten "Jobbet och karriären – hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?" är en djupdykning i ämnet och ett försök att vägleda arbetsgivarna för att förändra bilden.

Rapporten Jobbet och karriären ska tjäna som inspiration och diskussionsunderlag för kommuner och landsting. Här finns goda exempel på hur vissa har jobbat med frågorna på ett framgångsrikt sätt. Här redogörs också för hur SKL arbetar med karriärfrågor och här serveras konkreta tips och råd om hur och vad man kan tänka på i sitt arbete med karriärutveckling.

Läs mer på Skl.se.

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Videregående uddannelse, internationalisering og forskning i fokus

I september var Tórshavn ramme omkring to store uddannelsesarrangementer, som hver især havde et stort antal besøgende. Det første var uddannlesesmessen ‘Uddannelse uden grænser’, og det andet var et arrangement omkring forskning, som var en del af ‘European Researchers’ Night’.

Dette års tema for den årlige uddannelsesmesse, som først og fremmest har gymnasiets afgangsklasser som målgruppe, var internationalisering. Muligheder for udvekslingsophold var sat i fokus, og både færøske og undenlandske uddannelsesudbydere lagde vægt på mulighederne for at kombinere uddannelse på Færøerne med studier i udlandet, eller omvendt. Senere på måneden var endnu et stort arrangement i byen, hvis overskrift var “Food for thought”, hvor lyskasteren var sat på forskning i og omkring mad. Målgruppen var alle aldersgrupper, og formålet var at skabe interesse for forskning og bevidsthed om hvad der foregår på forskningsområdet.

Læs mere om uddannlesesmessen på Setur.fo og om ‘European Researchers’ Night’ i Torshavn på Gransking.fo.

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Ekstern evaluering af Færøernes Universitet

Undervisningsminister, Bjørn Kalsø, har udnævnt et panel med tre udenlandske eksperter, som skal udføre en evaluering af Færøernes Universiet. Rapporten forventes færdig i efteråret 2014.

Formålet med denne eksterne evaluering er både at forberede institutionen på at blive en del af Bolognaaftalen og at give universitetet international anerkendelse. Eksperterne, som kommer fra Danmark, Island og Østrig, skal evaluere de dele af institutionens virksomhed, som de mener har betydning for en uddannelses- og forskningsinstitution, som lever fuldt op til internationale standarder.

Læs mere om denne evaluering på færøsk på Mmr.fo.

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Bygderne bliver løftet med succes

Bygde-projektet Nuiki, som hjælper folk fra bygderne med at få en uddannelse, startede sidste år. Projektet har haft stor succes i det første år, hvor 43 ud af 45 deltagere i forskellige aldersgrupper gennemførte forløbet.

Uddannelsen foregår på folkeskole afgangsklasseniveau i fagene grønlandsk, dansk, engelsk og matematik med prøve til følge og inkluderer personlig udvikling og uddannelsesvejledning. Undervisningen foregår i lokale folkeskoler med lokale lærerkræfter, når almindelig undervisning er overstået.
Projektet blev oprettet, fordi folk med kompetencegivende uddannelsesbaggrund i bygderne er lavere end landets gennemsnit. Det startede med et pilotprojekt i Itilleq ved Sisimiut og er blevet til 12 ét-årige bygde-projekter indenfor de næste fem år, med omkring 15 studerende pr. enhed.
Udfordringerne er ikke kun på fagligt, men er også på personligt plan grundet problemer med misbrugs- og sociale problemer i bygderne. Personlig udvikling bruges som et værktøj til støtte og motivation til at fortsætte i projektet, hvor følgende motto er blevet brugt: ”det er i orden at have problemer, det kan ingen undgå, men det er ikke i orden ikke at gøre noget ved dem”.
Projektet fortsætter indtil videre til år 2017.

Læs mere om projektet i www.nuiki.gl.

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Udvikling af naturvidenskabelig studie i Grønland

For første gang i Grønland kan man om et par år tage en biologistudie på universitetsniveau. Det sker på et samarbejde med Naturinstituttet, Århus Universitet og University of Manitoba i Canada, hvor der allerede er partnerskab efter Artek-modellen.
Naalakkersuisut (Landsstyret) har planer om at afsætte driftsmidler, hvor uddannelsen skal foregå i Ilisimatusarfik (Universitetet af Grønland) og Grønlands Naturinstitut med kobling af en naturvidenskab og sundhedsforskning, der skal skabe et innovativt uddannelses- og forskningsmiljø. Med vigtige emner som folkesundhed, ernæring og miljø, vil tværvidenskabelige studier inden for samfund, sundhed, natur og miljø blive fremmet af fællesskabet.
Initiativet kommer fra Grønlands Naturinstituts bestyrelse, og Naturinstituttet er i gang med at søge fondsmidler med henblik på, at en ny bygning kan stå klar i 2015.
Minik Hansen
E-post: mh(ä)suliplus.gl

NMR

Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner

Tværgående analyse

DAMVAD har på opdrag af EK-U (Embedsmandskomiteen for Uddannelse og Forskning)  gennemført en undersøgelse om mobilitet inden for lovregulerede erhverv og velprofessioner i Norden. Blandt rapportens hovedkonklusioner er at systemet for lovregulering i Norden generelt er velfungerende, og endda bidrager til at fremme den internordiske mobilitet på arbejdsmarkedet. Men der identificeres også en række områder, hvor det nordiske samarbejde kan styrkes. Undersøgelsen retter i alt 9 anbefalinger mod et fremadrettet nordisk samarbejde for at fremme mobilitet på de nordiske arbejdsmarkeder.

Hent publikationen (gratis) fra Norden.org.

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no
Mer om: mobility

NVL

Educational background, preferences and needs

A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published 2013

In all the Nordic countries, the composition of the prison population has changed in recent years. One sees a huge increase in prisoners of foreign nationality and this can present challenges for the education and training provided in prisons. The Nordic Prison Education Network wanted to know more about the educational background and motives for education for foreign nationals in order to learn more about how each country’s education system can better meet the education and training needs of the prisoners.
Each of the Nordic countries has conducted a qualitative study of a group of prisoners of a selected nationality. This has led to national reports in each of the Nordic countries, which form the basis of this Nordic report. This report is a translation of the first edition in Scandinavian languages published in December 2012.

Link to the report: PDF

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

DialogWeb

Månadens artiklar...

...handlar om nya möjligheter för unga och inflyttade.

Skräddarsydd yrkesutbildning skapar nya chanser för inflyttade

Du bryter upp med ditt liv, byter land och ställs inför främmande samhällsstruktur, kultur och språk. Garantin att fortsätta med tidigare yrke finns inte. Eventuellt gläntas dörren till arbetslivet genom en språkkurs. Men sen då, nöjer du dig med arbetssökning? Eller skulle du vilja öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden?
Svar på dessa frågor hittar du i Helena Flöjts artikel.

Ungdomsuddannelser i ”Udkantsdanmark” svært tilgængelige for unge mænd

Gennem flere år er det blevet italesat som et stigende problem, at mænd på landet ikke får en uddannelse og at de bliver boende i lokalområdet, mens kvinderne flytter derfra blandt andet for at tage en uddannelse. Et projekt på Aalborg Universitet undersøger, hvad der har betydning for de unge mænds ønsker om ungdomsuddannelse, og deres muligheder for at tage en ungdomsuddannelse.
Tinne Geiger har intervjuat lektor Stine Thidemann Faber.

Lång lärlingstradition ger unga jobb

Medan de unga i övriga Europa går utan jobb kan Tyskland stoltsera med rekordlåga ungdomsarbetslöshetssiffror. Hemligheten är landets långa tradition med lärlingssystem: en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning där företagen betalar lönen.
DialogWeb har med försökt att titta djupare på hur Tysklands lärlingssystem fungerar.
Finns det något i systemet som vi kan ta med oss till Norden? frågar Marja Beckman.

Nordisk kunskapsbank mot skolavhopp

En ny nordisk webbplats, kunskapsbanken.org, har nyligen öppnats för att från samtliga nordiska länder samla information om goda metoder och exempel på hur man kan förebygga att unga hoppar av en utbildning. Antalet unga som står utanför samhället och unga som avbryter sin utbildning är ett växande problem i hela Norden. Både politiker och beslutsfattare börjar inse att det finns risk för en förlorad generation om ingenting görs och olika förebyggande åtgärder inte vidtas.

Clara Henriksdotters artikel inleder en serie om unga i Norden som publiceras på svenska i DialogWeb och på finska i www.sivistys.net.

www.dialogweb.net
www.facebook.com/dialogweb

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi
Mer om: dialogue

RSS
old.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 22.10.2013

Till NVL:s startsida

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande