Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Nordiska nätverk

NVL:s informationsarbete innebär spridning av erfarenheter från nordiskt samarbete och förmedling av innovation och projektresultat. NVL bidrar också till nätverksskapandet i Norden genom att följa upp och stödja existerande nätverk, samt initiera nya nätverk inom områden där det finns behov och ett nordiskt intresse.

Denna sida informerar om existerande nordiska nätverk inom vuxnas lärande, nätverkens målsättning och medlemmar. Om du är involverad i ett nordiskt nätverk som jobbar med vuxnas lärande och vill gärna informera om ert arbete på old.nordvux.net, skicka information till larry.karkkainen(ät)folkhogskolor.fi


ABF Norden

ABF Norden er paraplyorganisation for: Hafida Bouylud og Jesper Tranberg-Hansen er kontaktpersoner for ABF Norden

ABF Norden / AOF Danmark
Teglværksgade 27
2100 København Ø, Danmark
hb(ät)aof-danmark.dk
Tranberg(ät)aof-danmark.dk

Folkbildning Norden – det nordiska samrådnätverket för vuxnas icke-formella lärande

(fd. Nordiskt Samrådsnätverk)

Ett väletablerat nätverk med långa traditioner som möts regelbundet. Via nätverket samordnar nordiska paraplyorganisationer för folkbildning sin intressebevakning på nordisk nivå, skapar mötesplatser och medverkar till fortbildning för folkbildare, tar ställning i nordiska utbildningsfrågor, utvecklar projekt, samt utbyter information om nationella trender och utveckling i de nordiska länderna. Nätverket består av de nordiska samråden DFS i Danmark, VOFO i Norge, FBF i Sverige, VSY i Finland och Leikn på Island. Ansvaret för koordination av nätverket roterar mellan de nordiska länderna.
Nätverket samverkar med NVL, Nordiska folkhögskolerådet och med sina baltiska systerorganisationer. Nätverket agerar gemensamt i Europeiska och internationella organisationer som EAEA och ICAE.
Nätverket koordineras under 2009/10 av Danmark och fra sommeren 2010 av Island.


Foreningerne Nordens Forbund (FNF)

tilrettelægger samarbejdet mellem Foreningerne NORDEN i de 5 nordiske lande og i de 3 selvstyrende områder.
www.fnf.se/

Förbundet Nordisk Vuxenupplysning

Förbundet Nordisk Vuxenupplysning - FNV - bildades 1970 och har åtta studieförbund från fyra nordiska länder som medlemmar. FNV vill stärka det nordiska identiteten genom att främja det nordiska inslaget i nationellt, nordiskt och internationellt samarbete. FNV verkar för ett ökat nordiskt samarbete inom folkbildningsarbetet i sin helhet, med särskild tonvikt på områdena demokrati, miljö och kultur. FNV arbetar också med opinionsarbete för ett levande nordiskt civilsamhälle och folkbildningens samhällsnytta gentemot politiker och andra beslutsfattare.
Verksamheten leds av styrelsen och årsmötet fastställer riktlinjer för verksamheten. I anslutning till årsmötet genomförs Nordiskt Ledarforum till vilket andra nordiska folkbildningsorganisationer är inbjudna. En annan viktig uppgift för FNV är att samarbeta med andra nordiska folkbildningsorganisationer, t.ex. inom ramen för NFiS, Nordiska Folkbildningsorganisationer i Samverkan. FNV:s verksamhet i övrigt utgörs av olika nordiska projekt.
FNV:s Nordiska Folkbildningspris utdelas i anslutning till årsmötet.
Ordförande: Monica.Stolpe-Nordin (monica.stolpe.nordin(ät)sv.se)
Generalsekreterare: Lennart Falegård (lennart(ät)sv.se)
Sekretariat: FNV c/o SV • BOX 1109 (Besöksadress Kungsgatan 57 A) • 111 81 STOCKHOLM • Tel +46 8 587 686 21 • Fax +46 8 587 686 01
www.fnv.se

Mimer

Nationellt program för folkbildningsforskning
www.liu.se/mimer/

NFPF

"Adult learning: At work, in education and everyday life"
www.nfpf.net

Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR)

Den nordiske højskoleplatform.
www.nordiskafolkhogskolor.org

Nordisk Folkeuniversitet

Kontaktperson: Jan Sture Karlsson, Sverige
e-post: jan-sture.karlsson@folkuniversitetet.se
www.nofu.nu

Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning

Nordic Educational Research Association
www.ped.gu.se/biorn/nfpf/foert_naetv.html

Nordisk kirkelig studieråd

c/o Norsk Kristelig Studieråd (NKrS)
Rådhusgt. 1-3
NO-0151 Oslo

kontakt: Ingvar Lyche, Ingvar.Lyche(ät)nkrs.no,
tel. +47 23 08 14 70/97 47 81 25
Rapport om Nordisk kristelig studieråd (word/.doc)

Nordisk Konservativ Studienämnd

c/o Aftenskolen Høyres Studieforbund
Postboks 1536, Vika
NO-0117 Oslo

Ordförande: Carl Johan Östh, Medborgarskolan
Carljohan.osth(ät)medborgarskolan.se

Birgitte H. Johnsen, Aftenskolen Høyres Studieforbund, birgitte.johnsen(ät)hoyre.no

Otto Juhl Nielsen, FOF
ojn(ät)fof.dk

Sari Hintikka-Varis, Kansallinen Sivistysliitto
sari.hintikka-varis(ät)kansio.fi

Nordisk Sosialistisk Folkeopplysnings forbund

NSFOF
Leder: Jan Gunnar Arntzen, Norge, tel. +47 22 022235
Kontaktperson: Bjørn Jansen, Norge, tel. +47 2193 3374,
bjorn.jansen(ät)sv.no

Nordiska Folkbildningsorganisationer i Samverkan (NFiS)

Nordiska Folkbildningsorganisationer i Samverkan, NFiS, är ett nätverk för de fem nordiska studieförbundsorganisationerna (ABF Norden, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning, Nordisk Folkeuniversitet, Nordisk Kirkelig Studieråds sekretariat, Nordisk Konservativ Studienämnd)
och Nordiska folkhögskolerådet.
NFiS arbetar för
• goda politiska och ekonomiska villkor för folkbildning och vuxnas lärande i de nordiska länderna och i det nordiska samarbetet
• goda och förtroendefulla relationer till Nordiska Rådet, Nordiska Ministerrådet och andra nordiska forum, t.ex. NVL, inom vuxnas lärande och folkbildning,
• gemensamma projekt där samverkan ger mer nordisk nytta än om varje organisation arbetar för sig samt
• att i övrigt fullfölja de uppgifter som nätverket anser angelägna för nordisk folkbildning.

Kontaktpersoner:
ABF Norden: jsj(ät)aof-danmark.dk
Förbundet Nordisk Vuxenupplysning: raymond(ät)sv.se
Nordisk Folkuniversitet: jan-sture.karlsson(ät)folkuniversitetet.se
Nordiskt Kirkelig Studieråds sekretariat: robert.lemberg(ät)evl.fi
Nordisk Konservativ Studienämnd: christian.angell(ät)hoyre.no
Nordiska Folkhögskolerådet: se www.nordiskafolkhogskolor.org

Nordiskt - Baltiskt Samrådsnätverk

Nätverket har etablerats genom närområdessamarbete mellan organisationer inom folkbildning och vuxenutbildning. Nordiska och baltiska takorganisationer har årliga möten, de utväxlar erfarenheter kring lobbyverksamhet, lagstiftning och internationellt samarbete, samt stimulerar medlemsorganisationernas kontakter och utväxlingsprogram. Förutom de nordiska samråden i nätverket ingår:

NVL:s nätverk

hittar du
HÄR