Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Alfarådet


www.alfaradet.net

- ett nordiskt nätverk för frågor inom alfabetiseringsområdet

Alfarådet är ett nätverk bestående av representanter för olika nordiska nationella och lokala organ som i sina uppdrag har ansvar för utveckling av utbildning för vuxna utan eller med mycket kort formell skolutbildning och som inte har de nordiska språken som modersmål.

Nätverkets syfte är att: förbättra möjligheterna för dessa vuxna att aktivt kunna delta i samhällslivet och i de demokratiska processerna.


Läs mer om Alfarådets formål/syfte och organisation här

Läs mer om Alfarådets medlemmar här

Symposium om grundlæggende literaciet for voksne

Mandag den 28. oktober inviterer NVL til et symposium i Torshavn om Integration og grundlæggende literacitet for voksne.

Mer info finns på NVL:s Kalender-sida.


Ny publikation publicerad:

Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

Beskrivningen finns publicerad på svenska och engelska på
DENNA SIDA.


Nordisk alfabetiseringskonferanse 2012

Konferansen Den profesjonelle alfabetiseringslæreren ble arrangert i Sandefjord i Norge 19.-21.september. Det var i alt 200 deltakere. Konferansen  var helt fulltegnet. Alle de nordiske land var representert.
Deltakerne fikk på forhånd tilsendt  dokumentet “Förslag till kompetensbeskrivning av en alfabetiseringslärare” som er ført i pennen av Qarin Franker og Lilly Christensen. Dette dokumentet ble presentert både i plenum og diskutert i de nordiske grupper.

>>> Till konferensrapportenFoto: NVL:s arkiv

Verksamhetsplan 2013
HTML | PDF

Årsrapport 2012

PDF

Kartlegning av alfabetisering i Norden
Lenk til kartlegning

Relaterat tema:

Lika möjligheter

Faktablad (pdf)

Relaterade artiklar i DialogWeb

Alfa og omega
Publicerat 31.8.2012

Uddannelse og nye beboere i Nordatlanten
Publicerat 4.10.2012