Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Nordiskt nätverk för formell vuxenutbildning

Det finns ett stort behov och intresse inom den formella vuxenutbildningen att ha ett utbyte mellan de nordiska länderna. Inom specialundervisningen finns sedan 2001 ett etablerat nätverk som nu utvecklats och omfattar även allmän vuxenutbildning på grundläggande nivå samt undervisning i främmande språk för invandrare.

Aktuellt 2013

• Nätverket genomför Nordplus-projektet ”Frafald i voksenuddannelser – er det et problem eller en gevinst?”
• Resultaten från projektet synliggörs på NVL webb och sprids i andra relevanta sammanhang.
• Nordisk vuxenutbildningskonferens genomförs 24-26 oktober 2013 i Haderslev, Danmark.
Tema: Læringsmiljø og voksenundervisning
 
Läs mer på NVL:s Kalender-sida.

Mötesplan 2013

Nätverket möts minst 2 gånger per år och följande preliminära planering föreligger:
• 24-26 februari Haderslev, Danmark
• 26-27 maj, Stockholm, Sverige
• 24-26 oktober Haderslev, Danmark - vuxenutbildningskonferens

Syfte/formål

Syftet/formålet med nätverket är att det ska utgöra en arena för att:
• utväxla information inom den formella vuxenutbildningen
• stimulera till och bidra till erfarenhetsutbyte mellan fackfolk tvärsektoriellt inom olika ämnesområden.
• lära känna varandras utbildningssystem i de olika länderna
• ge inspiration genom goda exempel
• föreslå mötesplatser / konferenser

Medlemmar

Danmark   
Margit Viig, mvk(ät)vucsyd.dk
Ulla Murholt-Rosenthal, umr(ät)brondby.dk

Finland   
Tanja Halttunen, tanja.halttunen(ät)axxell.fi
Klara Roos, klara.roos(ät)axxell.fi

Island   
Helen Williamsdóttir Gray, helen(ät)idan.is
Anna Kristin Gunnarsdottir, annakristin(ät)mimir.is

Norge  
Aud Kristin Aastorp aud(ät)deltagruppen.no
Guri Bøe, guri.boe(ät)bergen.kommune.no

Sverige   
Ronny Spångberg, ronny.spangberg(ät)nordanstig.se
Lisbet Gustavsson, lisbeth.gustavsson(ät)utb.kristianstad.se
Annika Ramsell, annika.ramsell(ät)jarfalla.se
Hans Melén, hans.melen(ät)stockholm.se 

NVL   
Asta Modig, landskoordinator, asta.modig(ät)skolverket.se
old.nordvux.net 

Samverkande organisationer är
Danmark – VUC www.vuc.dk; www.vuc.dk/lederforeningen; www.fld.nu
Finland – Axxell www.axxell.fi 
Island - IDAN fræðslusetur www.idan.is; Kvasir www.fraedslumidstodvar.is; Mimir-simenntun  www.mimir.is
Norge – IKVO www.ikvo.no
Sverige – VIS www.visnet.se; Riksföreningen Särvuxpedagogerna www.sarvuxpedagogerna.se; Skolverket www.skolverket.se

Nätverket beslutade hösten 2010 att bli ett självständigt nätverk. Nätverket fortsätter att ha sin verksamhet synliggjord via NVL:s webb. Nätverket samverkar med NVL och kan efter överenskommelse utföra uppdrag för NVL.

Webbportal för formell vuxenutbildning med äldre material finns arkiverat här: 
www.nordisknetvaerk.netFoto: NVL:s arkiv

Verksamhetsplan 2013
HTML | PDF

Presentationer, reportage

Studiebesök i Haderslev
HTML

Kvalitetsbegreppet inom vuxenutbildningen
Tanja Halttunens presentation vid de finlandssvenska rektorsdagarna
17-18.11.2011 i Helsingfors, Finland:
PDF

TÄNK OM… Innovation och nytänkande inom vuxen- utbildningen i Norden
15-17.9.2011 Helsingfors, Finland >>> Till reportaget


Relaterade artiklar och rapporter

Yrkesutbildning för vuxna i de nordiska länderna
samt några EU-initiativ inom yrkesutbildningsområdet
(rapporten reviderad juni 2010)
PDF

DialogWeb 8/2006


Studier i flexibla former
Vilka möjligheter har vuxna i Norden att genomföra studier i flexibla former? Här finns en samling länkar där möjligheterna beskrivs.
Länkarna är sorterade landsvis.


Äldre material
HTML