Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Förstora / Förminska

Instruktion för att förstora eller förminska utseendet på webbsidan:

Ctrl + musens hjul förstorar och förminskar vyn


Ctrl + the mouse wheel (scroll wheel) makes the view bigger / smaller