Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

NVL:s rapporter


NVL informerar om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete om vuxnas lärande, i första hand på ett nordiskt och europeiskt plan. Informationsarbete sker genom webbportalen old.nordvux.net men också i nätverk inom NVL som arbetar med kartläggningar, utredningar, komparativa studier och analyser.

NVL:s information bidrar till utveckling av ett nordiskt underlag kring aktuella teman enligt NMR:s strategiska mål.

NVL:s rapporter är indelade tematiskt på denna sida (se länkarna till vänster). Rapporterna är indelade alfabetiskt, med undantag av att den nyaste rapporten kommer först.

Övriga nordiska rapporter


Mer nordiska och internationella rapporter inom vuxnas lärande hittar du
HÄR