Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Nordiskt nätverk för formell vuxenutbildning

Syfte:
• Utväxla information inom den formella vuxenutbildningen
• Stimulera till och bidra till erfarenhetsutväxling mellan fackfolk tvärsektoriellt inom olika ämnesområden.
• Lära känna varandras system i de olika länderna och ge inspiration genom goda exempel.
• Peka på utvecklingsområden i de olika länderna (problem, bra lösningar)
• Föreslå mötesplatser (konferenser, virtuella)
• Bidra till forskning och utveckling och till större fokus på fackområdet.

Aktuellt för 2009
• En ny Nordplusanskökan har beviljats om kvalitet i vuxenutbildningen i Norden (kartläggningsprojekt).
• Planeringen av en ny nordisk vuxenutbildningskonferens i Island den 10-12 september 2009 genomförs.
• Nätverket kommer att sammanställa en uppdatering av vuxnas möjligheter att få yrkesutbildning i de nordiska länderna. Arbetet med uppdatering pågår under december-januari och en uppdaterad rapport beräknas vara klar i februari 2010.

Möteskalender 2009
26-27 januari i Stockholm
19-20 maj i Odense
9 september i Reykjavik
info: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Nordisk konferens på temat kvalitet 
10-12 september 2009

En nordisk konferens på temat kvalitet i vuxenutbildningen har genomförts. De cirka 120 deltagarna från de nordiska länderna fick möjlighet att lyssna till flera intressanta föreläsare samt delta i work-shops och där i mindre grupper fördjupa sig inom olika områden. Konfererensinfo hittar du här: old.nordvux.net/object/21489/event.htm.

Nordplus projektet Kvalitetsbegreppet inom Nordisk vuxenutbildning hade ansvar för en av de sju workshops som erbjöds. Marianne Karlshöj, VUC, Danmark och Jan Tambs-Lycke, IKVO, Norge berättade om resultat från de intervjuer som hittills genomförts. Läs den sammanfattande delrapporten (länk nedan) samt hela nordplusansökan här: www.nordisknetvaerk.net

Presentation av konferensen
PDF

Inledningsföreläsning:
"Vad består kvalitet av?"
Peter Daler-Larsen
, professor i Statskunskap, Odense
PDF

Grupparbeten:
Grupp 2: Specialundervisning: Att bygga upp människor
Adolf H Petersen, lärare och Ragnheidur Linda Skuladottir,föreståndare för Hringsja
PDF

Grupp 3: Vuxenutbildning: Laering for livet - Livsveven og kjönsperspektivet
Valgerdur H. Bjarnadottir
PDF

Grupp 7: Kvalitetsbegreppet inom nordisk vuxenutbildning, delrapport
PDF 

Föreläsning i plenum:
Kreativa metoder för vuxenutbildning
Sigrun Johannesdottir, specialist hos Utbildnings Service Center
PDF

Föreläsning i plenum:
Creative and critical thinking
Hrund Grunnsteinsdottir-Krad, Consultning ehf
PDF


Delrapport (pdf)

Foto: NVL:s arkiv

Faktablad (pdf)

Verksamhetsplan 2010 (pdf)

Webbportal

för nätverket för formell vuxenutbildning finns under www.nordisknetvaerk.netRelaterade artiklar och rapporter

DialogWeb 8/2006

Yrkesutbildning i de nordiska länderna (pdf)